2017-07-12

Wspólna przestrzeń – wspólne dobro – system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – etap I

;ogotyp programu POWER

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizuje projekt Wspólna przestrzeń – wspólne dobro – system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – etap I.

Cel i opis projektu:
Projekt ma na celu opracowanie założeń modelu i organizacji systemu monitorowania procesów przestrzennych, opracowanie wariantowej propozycji jego implementacji oraz bazy mierników i wskaźników, a także koncepcji narzędzi TIK z uwzględnieniem zastosowania technik satelitarnych. Ponadto projekt zakłada opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju publikacji elektronicznej poświęconej bazie mierników i wskaźników oraz przykładom dobrych praktyk w zakresie zarówno krajowych, jak i międzynarodowych doświadczeń w tworzeniu systemów monitoringu zagospodarowania przestrzennego.

Beneficjent: Departament Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Termin realizacji projektu: 2 czerwca 2016 r. - 31 grudnia 2017 r.

Wartość całkowita projektu: 562 500,00 PLN

Wartość doinansowania UE (EFS): 474 075,00 PLN