2017-12-22

Wzmocnienie potencjału legislacyjnego w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego - etap II

Logotyp Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako beneficjent Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizuje projekt Wzmocnienie potencjału legislacyjnego w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego - etap II.

 

Cel i opis projektu:
Celem projektu jest wsparcie procesu przygotowania zmian w prawie i poprawa jakości rozwiązań legislacyjnych w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego. Na podstawie uzyskanych w trakcie trwania projektów danych Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji przygotuje ewentualne propozycje zmian legislacyjnych oraz zainicjuje proces legislacyjny w tym zakresie.

 

Działania będą prowadzone w ramach 5 głównych zagadnień:

  • standardy i warunki techniczno-budowlane,
  • możliwość załatwiania spraw wynikających z prawa budowlanego przez Internet,
  • przyspieszenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego,
  • funkcjonowanie administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,
  • planowane lub wdrożone rozwiązania prawne.

Efektem realizacji projektu będzie przedstawienie propozycji kierunków zmian legislacyjnych w obszarze procedury wydawania pozwoleń na budowę, funkcjonowania nadzoru budowlanego, warunków technicznych oraz wyrobów budowlanych oraz poprawa środowiska regulacji prawnych w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego, w szczególności w zakresie aktów wykonawczych do projektowanej ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany. Równolegle do projektu przygotowywany będzie „praktyczny informator dla inwestora” oraz prowadzone będą szkolenia dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanego oraz nadzoru budowlanego w zakresie prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych. W trakcie wdrażania tych działań mogą pojawić się nowe zagadnienia, do których rozwiązania będzie mógł się przyczynić przedmiotowy projekt.

 

Beneficjent: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Termin realizacji projektu: 1 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

Wartość całkowita projektu: 3 694 375,00 PLN

Wartość doinansowania UE (EFS): 3 113 619,25 PLN