Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2511.10.2017.MB Usługa komputerowego składu i łamania, korekty językowej oraz przygotowania do druku, druku, oprawy, dostarczenia do Zamawiającego oraz dystrybucji publikacji.  
Przedmiot zamówienia
Usługa składu i łamania, korekty oraz przygotowania do druku, druku, oprawy, dostarczenia do Zamawiającego oraz dystrybucji.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-05-30  
Data publikacji do
2017-12-30  
Termin składania ofert
2017-06-07 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2511.10.2017.MB  

BDG.5.2511.10.2017.MB Usługa komputerowego składu i łamania, korekty językowej oraz przygotowania do druku, druku, oprawy, dostarczenia do Zamawiającego oraz dystrybucji publikacji.

 

Termin składania ofert upływa 7czerwca 2017 r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w Kancelarii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, budynek A.

 

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 10.2017.MB opublikowane dnia 2017-05-30

2. SIWZ 10.2017.MB (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

3. Załącznik Nr 1 SOPZ 10.2017.MB (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)

4. Załącznik Nr 2 wzór umowy 10.2017.MB

5. Załącznik Nr 3 oświadczenie dot wykluczenia 10.2017.MB

6. Załącznik Nr 4 oświadczenie dot warunków 10.2017.MBB

7. Załącznik Nr 5 formularz ofertowy 10.2017.MB

 

Dnia 2017-06-07 Zamawiający dołączył pliki:

1. Informacja z otwarcia ofert 10.2017.MB

2. Informacja dot. grupy kapitałowej 10.2017.MB

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 04  lipca 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: Zapol Sobczyk Spółka Jawna, Aleja Piastów 42, 71-062 Szczecin.

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ oferta złożona przez ww. wykonawcę otrzymała największą liczbę punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Informacja o wyborze oferty oraz o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną w każdym z kryterium oceny ofert i łączną punktacją znajduje się w pliku:

- „Informacja o wyborze 10.2017.MB”

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...0.2017.MB.pdf 120,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 10.2017.MB.pdf 181,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1 SOPZ 10.2017.MB.pdf 172,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2 Wzór umowy 10.2017.MB.pdf 309,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3 oświadczeni....2017.MB.docx 22,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4 oświadczeni....2017.MB.docx 20,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 5 wzór formul....2017.MB.docx 31,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...0.2017.MB.pdf 73,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja dot. gru....2017.MB.docx 16,68 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz....2017.MB.docx 16,54 KB (doc) szczegóły pobierz