Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.13.2017.MB Publikacja ogłoszeń prasowych.  
Przedmiot zamówienia
Publikacja ogłoszeń prasowych.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-06-02  
Data publikacji do
2017-12-30  
Termin składania ofert
2017-06-12 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.13.2017.MB  

BDG.5.2510.13.2017.MB  Publikacja ogłoszeń prasowych.

 

Termin składania ofert upływa 12 czerwca 2017 r. o godz. 10:00.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: 00-928 Warszawa,
ul. Chałubińskiego 4/6, budynek A.

 

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 13.2017.MB - opublikowane dnia 2017-06-02

2. SIWZ 13.2017.MB - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik Nr 1 SOPZ 13.2017.MB - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik Nr 2 wzór umowy 13.2017.MB

5. Załącznik Nr 3 oświadczenie dot wykluczenia 13.2017.MB

6. Załącznik Nr 4 oświadczenie dot warunków 13.2017.MBB

7. Załącznik Nr 5 formularz ofertowy 13.2017.MB

 

Dnia 2017-06-12 Zamawiający dołączył pliki:

1. Informacja z otwarcia ofert 13.2017.MB

2. Informacja dot. grupy kapitałowej 13.2017.MB

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 23 czerwca 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

Biuro Reklamy Gazet Lokalnych Sp. z o. o., ul. Sądowa 4, 88-400 Żnin

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez wskazanego wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu, przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: cena (waga: 60%), czas od złożenia zapytania przez zamawiającego do przesłania oferty publikacji ogłoszenia (waga 40%).

Informacja o wyborze oferty oraz o wykonawcy, który złożył ofertę wraz z punktacją przyznaną w każdym z kryterium oceny ofert i łączną punktacją znajduje się w pliku:

- „Informacja o wyborze 13.2017.MB”

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...3.2017.MB.pdf 121,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 13.2017.MB.pdf 179,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1 SOPZ 13.2017.MB.pdf 130,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2 Wzór umowy 13.2017.MB.pdf 213,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3 oświadczeni....2017.MB.docx 22,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4 oświadczeni....2017.MB.docx 20,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 5 formularz of....2017.MB.docx 26,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...3.2017.MB.pdf 65,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja dot. gru....2017.MB.docx 16,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...3.2017.MB.pdf 74,69 KB (pdf) szczegóły pobierz