Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2511.8.2017.MK Obsługa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie usług tłumaczeniowych i usług dodatkowych  
Przedmiot zamówienia
Obsługa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie usług tłumaczeniowych i usług dodatkowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
25.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-06-05  
Data publikacji do
2017-10-05  
Termin składania ofert
2017-07-12 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2511.8.2017.MK  

Numer zgłoszenia:BDG.5.2511.8.2017.MK

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 12 lipca 2017 r. do godz. 10:00    w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - wzór umowy

Załącznik Nr 3 - zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)

Załącznik nr 3a - JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę

Załącznik Nr 4 - wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 5 – formularz cenowy

Załącznik Nr 6 a – wzór wykazu osób, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 6 b – wzór wykazu „Doświadczenie zawodowe”

          

Dnia 12 lipca 2017 r. Zamawiający zamieścił:
informację z otwarcia ofert
wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Dnia 24 sierpnia 2017 r. Zamawiający zamieścił plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 150,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 5.2511.8.2017.pdf 381,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 1 SOPZ.pdf 655,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał_1-SOPZ.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_2-SOPZ.xls 31 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal_3-SOPZ.xls 30,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 2 wzór umowy.pdf 304,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-6-umowa.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal-8-umowa.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 3 Zakres jedz.pdf 86,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request.zip 10,5 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 4 form.ofert..docx 34,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 5 form.cenowy.docx 22,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. Nr 6a_Wykaz osób.doc 508,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. Nr 6b_Wykaz.doc 89,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Info z otwarcia ofert.pdf 122,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_oswiadczenie_gr...owa7MK17.docx 23,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  3 Informacja o wybo... stronę.docx 19,6 KB (doc) szczegóły pobierz