Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.19.2017.MB Przebudowa budynku dwukondygnacyjnego MIB.  
Przedmiot zamówienia
Przebudowa budynku dwukondygnacyjnego MIB.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
70.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-07-12  
Data publikacji do
2017-12-05  
Termin składania ofert
2017-08-04 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.19.2017.MB  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00  w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej w dniu 19.07.2017 r. Zainteresowani powinni zgłosić się o godzinie 12:00 do recepcji w budynku A, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 –   dokumentacja techniczna

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 – wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 6 – wzór wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego

UWAGA: Pliki znajdujące się pod plikiem SIWZstanowią załącznik Nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna.

W celu pobrania należy pobrać pliki do jednego folderu,a nastepnie je rozpakować klikając w pierwszą część danego dokumentu.

 

Dnia 26 lipca 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ, którą są zawarte w załączonym pliku:

1. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26-07-2017.pdf

 

Dnia 28 lipca 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał zmiany treści SIWZ - zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Wyjaśnienia i Informacje dotyczące zmiany są zawarte w załączonych plikach:

1. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28-07-2017.pdf

2. Ogłosznie o zmianie ogłoszenia.pdf

 

Dnia 4 sierpnia 2017 r. Zamawiający dołączył pliki:

1. Informacja z otwarcia ofert 19.2017.MB.pdf

2. Wzór inform. dot. grupy kapit. 19.2017.MB.docx

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 31 sierpnia 2017 r.

W przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę Budimpol Sp. z o. o., ul. Mroźna 13 A, 03-654 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ: cena (waga: 60%), termin wykonania (waga 20%), okres gwarancji (waga 20%), oferta nr 2 otrzymała w ww. kryteriach odpowiednio: 60 pkt, 20 pkt i 20 pkt, łącznie 100 – największą liczbę punktów.

Informacja o wyborze oferty oraz o wykonawcach, którzy złożyli ofertę, wraz z punktacją przyznaną w każdym z kryterium oceny ofert i łączną punktacją znajduje się w pliku:

- Informacja o wyborze 19.2017.MB.pdf

 

Załączniki

  SIWZ 19 2017 MB_11.07.pdf 274,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inwentaryzacja.part2.rar 13,85 MB (rar) szczegóły pobierz
  MAPY.part2.rar 8,64 MB (rar) szczegóły pobierz
  Inwentaryzacja.part1.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  MAPY.part1.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty budowlane.part02.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty budowlane.part03.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty budowlane.part01.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty budowlane.part05.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty budowlane.part06.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty budowlane.part04.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty budowlane.part09.rar 9,02 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty budowlane.part07.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty budowlane.part08.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty wykonawcze.part3.rar 7,01 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty wykonawcze.part2.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  Projekty wykonawcze.part1.rar 30 MB (rar) szczegóły pobierz
  STWiORB.zip 12,47 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. 2 wzór umowy.pdf 605,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3 wzór oświa....2017.MB.docx 21,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4 wzór oświa....2017.MB.docx 19,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 5 wzór formul....2017.MB.docx 27,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...rmonogram.pdf 270,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treśc...6-07-2017.pdf 146,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...8-07-2017.pdf 125,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 36,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...9.2017.MB.pdf 51,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór inform. dot. ....2017.MB.docx 16,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...9.2017.MB.pdf 73,72 KB (pdf) szczegóły pobierz