Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.17.2017.JZ Budowa Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zapewnienie wsparcia wraz z asystą dedykowanych specjalistów i godzinami wsparcia  
Przedmiot zamówienia
Budowa Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
50.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-07-17  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2017-09-05 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.17.2017.JZ  

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 5-09-2017 r.

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 5 września 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6, w Kancelarii Ministerstwa, budynek A.

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 - zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
Załącznik Nr 3a - JEDZ w formacie xml do pobrania przez wykonawcę
Załącznik Nr 4 - wzór Formularza Ofertowego
Załącznik Nr 5 - Ramowy Harmonogram dostarczenia i Wdrożenia ZSI

 

Dnia 11 sierpnia 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał zmiany treści SIWZ oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Wyjaśnienia i Informacje dotyczące zmian zawarte są w załączonych plikach:

1. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 11-08-2017.pdf

2. Przykład karty środka trwałego.pdf

3. Wzór Formularza Ofertowego po zmianach.doc

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11-08-2017.pdf

 

Dnia 16.08.2017 r. zamawiający zamieścił plik:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 16.08.2017 r.

 

 

Dnia 17 sierpnia 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ, którą są zawarte w pliku:

1. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.08.2017 r.pdf

Dnia 23 sierpnia 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ, którą są zawarte w pliku:

1. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.08.2017 r.pdf

Dnia 24 sierpnia 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert, którą są zawarte w pliku:

1. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 24.08.2017 r.pdf
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przeslane do publikacji dnia 24.08.2017.pdf
 

Dnia 28 sierpnia 2017 r. zamawiajacy zamieścił plik:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 26.08.2017 r.

Dnia 28 sierpnia 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert, którą są zawarte w pliku:
1. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.08.2017 r.pdf
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji dnia 28.08.2017.pdf
 

Dnia 30 sierpnia 2017 r. zamawiajacy zamieścił plik:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 30.08.2017 r.

Dnia 5 września 2017 r. zamawiający zamieścił:
1. informację z otwarcia ofert
2. wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z dnia 4 października 2017 r.
W przedmiotowym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze


Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona przez w/w wykonawcę otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, które zostały określone w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1. ustawy, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

  


 

 

 

Załączniki

  Ogloszenie_17JZ17.pdf 142,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 1_OPZ_17JZ17.pdf 1009,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 2_Umowa__17JZ17.pdf 1006,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3_Zakres JEDZ_17JZ17.pdf 80,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal 3a_JEDZ_17JZ17.zip 10,22 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zal 4_Formularz_Ofe...wy_17JZ17.doc 95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal 5_RamowyHarmono...am_17JZ17.doc 92,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ_17JZ17.pdf 267,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...1-08-2017.pdf 4,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Przykład karty śr...trwałego.pdf 292,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór Formularza Of... zmianach.doc 96,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...1-08-2017.pdf 72,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...08.2017 r.pdf 69,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treśc...08.2017 r.pdf 132,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treśc...08 2017 r.pdf 180,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...08 2017 r.pdf 101,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_zmiana_...ji_17JZ17.pdf 72,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_zmiana_...blikowane.pdf 69,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia i zmia...08 2017 r.pdf 141,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłosznie_zmiana3_...ji_17JZ17.pdf 72,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_grupa_...a_17JZ17.docx 17,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacje z otwarcia ofert.pdf 74,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie_grupa_...a_17JZ17.docx 17,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  ocena ofert_17JZ17.pdf 67,27 KB (pdf) szczegóły pobierz