Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.26.2017.KK Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-10-24  
Data publikacji do
2018-01-31  
Termin składania ofert
2017-11-15 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.26.2017.KK  

UWAGA

ZMIANA ZAŁ. NR 7 FORMULARZ OFERTOWY

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 15 listopada 2017 r.do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6.


Dnia 24.10.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu;

Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);

Załączniki Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy;

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu usług;

Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego.

Zmiana treści Ogłoszenia z dnia 31 października 2017 r.

 

Dnia 06.11.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące pliki:

1. Wyjaśnienie i zmiana z dnia 6 listopada 2017 r. treści Ogłoszenia

2. Zał. nr 7 Formularz Ofertowy - tekst jednolity z dnia 06.11.2017 r. Dnia 08.11.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące pliki:

1. Zał. nr 7 Formularz Ofertowy - tekst jednolity z dnia 06.11.2017 r. w wersji edytowalnej

 

Dnia 10.11.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące pliki:

Zmiana treści ogłoszenia z dnia 31.10.2017 r.

 

Dnia 15.11.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące dokumenty:

1) Informacja z otwarcia ofert;

2) Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 16.11.2017 r.
Uzasadnienie faktyczne i prawne do unieważnienia postępowania zostało zamieszczone w załącznikach

 

Załączniki

  ogłoszenie o zamó...6_2017_KK.pdf 235,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.1_SOPZ_26_2017_KK.pdf 226,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.2_IPU_26_2017_KK.pdf 233,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.3_wzór_oświa..._2017_KK.docx 16,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.4_oświadczeni..._2017_KK.docx 18,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.5._wzór_wykaz..._2017_KK.docx 15,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.7_Formularz_Of..._2017_KK.docx 38,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana treści OGŁ... 26KK2017.pdf 74,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia tresci ...ia_poczta.pdf 237,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.7_Formularz_Of...017_KK_zm.pdf 501,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.7_Formularz_Of...17_KK_zm.docx 39,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana treści OGŁ...10.112017.pdf 201,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...6.2017.KK.pdf 123,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór inform. dot. ....2017.KK.docx 16,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie unieważnienia.pdf 64,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się