Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.26.2017.KK Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-10-24  
Data publikacji do
2018-01-31  
Termin składania ofert
2017-11-15 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.26.2017.KK  

UWAGA

ZMIANA ZAŁ. NR 7 FORMULARZ OFERTOWY

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć do 15 listopada 2017 r.do godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6.


Dnia 24.10.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu;

Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);

Załączniki Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy;

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu usług;

Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego.

Zmiana treści Ogłoszenia z dnia 31 października 2017 r.

 

Dnia 06.11.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące pliki:

1. Wyjaśnienie i zmiana z dnia 6 listopada 2017 r. treści Ogłoszenia

2. Zał. nr 7 Formularz Ofertowy - tekst jednolity z dnia 06.11.2017 r. Dnia 08.11.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące pliki:

1. Zał. nr 7 Formularz Ofertowy - tekst jednolity z dnia 06.11.2017 r. w wersji edytowalnej

 

Dnia 10.11.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące pliki:

Zmiana treści ogłoszenia z dnia 31.10.2017 r.

 

Dnia 15.11.2017 r. Zamawiający zamieścił następujące dokumenty:

1) Informacja z otwarcia ofert;

2) Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 16.11.2017 r.
Uzasadnienie faktyczne i prawne do unieważnienia postępowania zostało zamieszczone w załącznikach

 

Załączniki

  ogłoszenie o zamó...6_2017_KK.pdf 235,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.1_SOPZ_26_2017_KK.pdf 226,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.2_IPU_26_2017_KK.pdf 233,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.3_wzór_oświa..._2017_KK.docx 16,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.4_oświadczeni..._2017_KK.docx 18,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.5._wzór_wykaz..._2017_KK.docx 15,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.7_Formularz_Of..._2017_KK.docx 38,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana treści OGŁ... 26KK2017.pdf 74,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienia tresci ...ia_poczta.pdf 237,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.7_Formularz_Of...017_KK_zm.pdf 501,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.7_Formularz_Of...17_KK_zm.docx 39,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana treści OGŁ...10.112017.pdf 201,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...6.2017.KK.pdf 123,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór inform. dot. ....2017.KK.docx 16,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzasadnienie unieważnienia.pdf 64,21 KB (pdf) szczegóły pobierz