Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.25.2017.MB Obsługa techniczna i konserwacja instalacji sanitarnych w budynkach MIB.  
Przedmiot zamówienia
Obsługa techniczna i konserwacja instalacji sanitarnych w budynkach MIB.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-11-22  
Data publikacji do
2018-05-22  
Termin składania ofert
2017-11-30 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.25.2017.MB  

Termin składania ofert upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w kancelarii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: 00-928 Warszawa,

ul. Chałubińskiego 4/6, budynek A.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej w dniu 24-11-2017 r.

Zainteresowani powinni zgłosić się o godzinie 12:00 do recepcji, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 25.2017.MB

2. SIWZ 25.2017.MB (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

3. Zał 1 SOPZ 25.2017.MB (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

4. Zał 2 wzór umowy 25.2017.MB

5. Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia 25.2017.MB

6. Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków 25.2017.MB

7. Zał 5 wzór formularza ofertowego 25.2017.MB

 

 

Dnia 27 listopada 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ, którą są zawarte w pliku:

1. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27-11-2017 r.

 

Dnia 30 listopada 2017 r. zamawiający zamieścił:

1. informację z otwarcia ofert;
2. wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

 

Informacja/sprostowanie z dnia 2 grudnia 2017 r.:

Zamawiający informuje, że prawidłowa wartość którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 446 483,87 zł brutto.

 


Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 31.01.2018 r.
Dnia 31-01-2018 r. zamawiajacy zamieścił plik w którym znajduje się informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu postępowania. Uzasadnienie faktyczne i prawne do podjęcia decyzji znajduje się w załączonym pliku: "Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf"

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 119,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 25.2017.MB.pdf 133,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1 SOPZ 25.2017.MB.pdf 84,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2 wzór umowy 25.2017.MB.pdf 141,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3 wzór oświa....2017.MB.docx 21,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4 wzór oświa....2017.MB.docx 19,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 5 wzór formul....2017.MB.docx 27,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treśc...1-2017 r..pdf 42,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...5.2017.MB.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór infromdot.gru....2017.MB.docx 16,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...ępowania.pdf 199,96 KB (pdf) szczegóły pobierz