Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG.5.2510.25.2017.MB Obsługa techniczna i konserwacja instalacji sanitarnych w budynkach MIB.  
Przedmiot zamówienia
Obsługa techniczna i konserwacja instalacji sanitarnych w budynkach MIB.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2017-11-22  
Data publikacji do
2018-05-22  
Termin składania ofert
2017-11-30 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG.5.2510.25.2017.MB  

Termin składania ofert upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w kancelarii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: 00-928 Warszawa,

ul. Chałubińskiego 4/6, budynek A.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej w dniu 24-11-2017 r.

Zainteresowani powinni zgłosić się o godzinie 12:00 do recepcji, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

 

Poniżej zamieszczone zostały następujące pliki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 25.2017.MB

2. SIWZ 25.2017.MB (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

3. Zał 1 SOPZ 25.2017.MB (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

4. Zał 2 wzór umowy 25.2017.MB

5. Zał 3 wzór oświadczenia dot wykluczenia 25.2017.MB

6. Zał 4 wzór oświadczenia dot warunków 25.2017.MB

7. Zał 5 wzór formularza ofertowego 25.2017.MB

 

 

Dnia 27 listopada 2017 roku zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ, którą są zawarte w pliku:

1. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27-11-2017 r.

 

Dnia 30 listopada 2017 r. zamawiający zamieścił:

1. informację z otwarcia ofert;
2. wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

 

Informacja/sprostowanie z dnia 2 grudnia 2017 r.:

Zamawiający informuje, że prawidłowa wartość którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 446 483,87 zł brutto.

 


Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 31.01.2018 r.
Dnia 31-01-2018 r. zamawiajacy zamieścił plik w którym znajduje się informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu postępowania. Uzasadnienie faktyczne i prawne do podjęcia decyzji znajduje się w załączonym pliku: "Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf"

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 119,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 25.2017.MB.pdf 133,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 1 SOPZ 25.2017.MB.pdf 84,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2 wzór umowy 25.2017.MB.pdf 141,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3 wzór oświa....2017.MB.docx 21,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 4 wzór oświa....2017.MB.docx 19,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał 5 wzór formul....2017.MB.docx 27,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia treśc...1-2017 r..pdf 42,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...5.2017.MB.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór infromdot.gru....2017.MB.docx 16,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...ępowania.pdf 199,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się