Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych
Wykaz jednostek oceny technicznej upoważnionych do wydawania,
zmieniania, przedłużania i uchylania krajowych ocen
technicznych
03.01.2017 więcej
Lista rzeczoznawców samochodowych
Stan na 13 kwiecień 2018 r.
22.12.2015 więcej
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków
Prowadzony na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej
22.12.2015 więcej
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych
Prowadzony na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
22.12.2015 więcej
Krajowy Elektroniczny Rejestr Obszarów EETS i Dostawców EETS
Informacja o tzw. europejskiej usłudze opłaty elektronicznej
(European Electronic Toll Service - EETS)
22.12.2015 więcej