Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
Przedmiotem postępowania są konsultacje medyczne przed
szczepieniem oraz wykonanie szczepień ochronnych dla członków
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
06.04.2018 więcej
Rozeznanie rynku
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania postaw i
opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz badania opinii społeczeństwa
06.04.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
Ministerstwo Infrastruktury, zamierza przystąpić w najbliższym
czasie do udzielenia zamówienia publicznego, którego
przedmiotem będzie wykonanie i dostawa materiałów
informacyjno-promocyjnych.
04.04.2018 więcej
dialog techniczny
mający na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego
zamówienia publicznego polegającego na realizacji szkolenia
kadr BRD na poziomie regionalnym w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-20120)
29.03.2018 więcej
Rozeznanie rynku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego „Organizacja I Motocyklowego Kongresu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Ogólnopolski Dzień
Motocyklisty”
14.03.2018 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i innych usług
zapewniających należyty stan techniczny, ciągłą sprawność
oraz bezpieczeństwo dźwigów osobowych oraz platformy do
przewozu osób niepełnosprawnych, zamontowanych w siedzibie
Ministerstwa Infrastruktury
09.03.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
wyceny kosztów zamówienia na przeprowadzenie badania postaw i
opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz badania opinii społeczeństwa i efektywności kampanii
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
26.02.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na realizacji szkolenia kadr BRD na poziomie regionalnym w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(POIiŚ 2014-2020)
19.02.2018 więcej
Rozeznanie rynku
na dostawę 7 szt. telefonów komórkowych wraz z akcesoriami
12.02.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na przygotowanie spotu telewizyjnego
09.02.2018 więcej