2017-09-08

Rozeznanie rynku

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na usługę polegającą na organizacji akredytowanego, zamkniętego szkolenia AgilePM® Foundation dla 10 osób (szkolenie dedykowane), w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku.

Oferty należy składać drogą mailową do 15 września 2017 r. na adres: szymon.piechowiak@mib.gov.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia proszę kontaktować się z panem Szymonem Piechowiakiem (szymon.piechowiak@mib.gov.pl).

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy - Kodeks Cywilny, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

Realizacja zlecenia będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Załącznik: