2017-09-25

Szacowanie wartości zamówienia

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 zaprasza do przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na sporządzeniu koncepcji kreatywnej organizacji i obsługi obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych przy pomniku Ofiar Wypadków Drogowych znajdującym się w miejscowości Zabawa w dniu 19 listopada 2017 r.
 

  1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
  2. Szacunkową wycenę kosztów zrealizowania przedmiotowego zapytania należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.stefanska@mib.gov.pl do 29 września  2017 r do godziny 12:00.
  3. Szacując wartość przedmiotowego zapytania należy podawać ceny brutto, w tym wartość autorskich praw majątkowych do przedmiotu zapytania, które będą przeniesione na Zamawiającego.
  4. Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować do Agnieszki Stefańskiej-Krasowskiej (adres e-mail: agnieszka.stefanska@mib.gov.pl; numer telefonu: 22 630 15 33).

Opis przedmiotu zamówienia 204,67 KB (PDF)