2017-10-06

Rozeznanie rynku

Szczegóły rozeznania rynku dotyczące zapewnienia szczepień ochronnych dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 

Postępowanie dotyczy wyboru oferenta zapewniającego wykonanie konsultacji medycznej oraz szczepień ochronnych dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w zakresie wyszczególnionym poniżej:

 1. Tężec
 2. Błonica
 3. Krztusiec
 4. Dur brzuszny
 5. WZW – A
 6. WZW – B
 7. Żółta febra
 8. Wścieklizna
 9. Zakażenie meningokokowe
 10. Cholera
 11. Odkleszczowe zapalenie mózgu
 12. Japońskie zapalenie mózgu
 13. Poliomyelitis

 

Warunkiem wyboru oferenta będzie:

 1. Spełnienie wszystkich wymagań
 2. Cena
 3. Termin wykonania usługi

 

Termin składania ofert: do 20 października 2017 r.

 

Sposób składania ofert: w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

 

Osoby do kontaktu:

 • członek Komisji - Andrzej Bartosiewicz tel:  +48 723 997 817
 • Sekretarz Komisji -  Piotr Richter tel: +48 728 930 735

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie do wybranych podmiotów .

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art.66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Niniejsze rozeznanie nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania.