2017-12-28

Rozeznanie rynku

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na usługę polegającą na transporcie osobowym delegacji zagranicznej, w związku z II Forum Gospodarczym Budownictwa i Architektury, na terenie Warszawy i Poznania w dniach 28-29 stycznia 2018 r.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną do 10 stycznia 2018 r. na adres poczty elektronicznej: jaroslaw.sosnowski@mib.gov.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia proszę kontaktować się z Jarosławem Sosnowskim, tel. (22) 522-51-01, lub Szymonem Piechowiakiem, tel. (22) 522-51-30.

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 203,51 KB (PDF)