2017-08-01

Rozeznanie rynku

Szczegóły rozeznania rynku dotyczące zapewnienia usług transportowych po zdarzeniach lotniczych dla Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 

Postępowanie dotyczy wyboru oferenta zapewniającego usługi transportowe mające na celu przetransportowanie szczątków (wraków) statków powietrznych po zdarzeniach lotniczych do wyznaczonego miejsca.

Wymagania udokumentowane wraz z referencjami:

1.      Doświadczenie w transporcie statków powietrznych.

2.      Doświadczenie w przygotowaniu do transportu statków powietrznych

·         Wydobycie/sprowadzenie z różnych środowisk terenowych (woda, góry, teren bagnisty, zalesiony, trudnodostępny)

·         Demontaż/montaż statku powietrznego

3.      Organizacja transportu w zakresie zezwoleń specjalnych.

4.      Krajowy i międzynarodowy transport ponadgabarytowy (nienormatywny).

5.      Możliwość przewozu ładunków ciężkich, specjalnych.

6.      Własne pojazdy specjalistyczne.

7.      Możliwości realizowania usług dźwigowych.

8.      Dyspozycyjność - gotowość podjęcia działań 24h przez 7 dni w tygodniu.

9.      Posiadanie wymaganych zezwoleń, certyfikatów i licencji.

10.  Wykazanie udokumentowanych kosztów wraz z opisem co najmniej trzech (3) usług związanych z transportem statków powietrznych.

 

Warunkiem wyboru oferenta będzie spełnienie wszystkich wymagań oraz cena.

 

Termin składania ofert: do 10 sierpnia 2017 r.

 

Sposób składania ofert: w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

 

Osoby do kontaktu:

- Z-ca Przewodniczącego Komisji  - Zbigniew Drozdowski, tel:  +48 797 934 279

- Sekretarz Komisji -  Piotr Richter tel: +48 728 930 735

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie do wybranych podmiotów.

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art.66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Niniejsze rozeznanie nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania.