2016-07-01

Projekty stanowisk rządu

Projekt stanowiska rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1454)

Projekt stanowiska rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 648)