2016-02-03

Projekty założeń projektów ustaw oraz projekty ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

nr UD277 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym

nr UD255 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

nr UC99 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

nr UC90 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 

19 września 2017 r.  projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o tachografach

nr UC25 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

nr UD187 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Spółce Akcyjnej

nr UD158 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

nr UD65 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

nr UC25 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw


nr UC30 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

nr ZD2 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

 
Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji