2016-01-04

Skargi i wnioski

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP. Skargi i wnioski w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przyjmuje Departament Kontroli.

Skargę lub wniosek możesz:

  • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Kontroli
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

  • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MIB, przy ul. Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
  • złożyć ustnie do protokołu w Wydziale Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli, przy ul. Chałubińskiego 4/6, we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu – od 8.15 do 16.15, a we wtorki od 8.15 do 17.15;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mib.gov.pl;
  • przesłać faksem na nr 22 630 11 99.


Pamiętaj:

  • Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
  • Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.
  • Jeśli zdecydujesz się złożyć skargę lub wniosek ustnie, pracownik naszego ministerstwa sporządzi protokół. Oprócz Ciebie, on także złoży swój podpis na dokumencie. Możesz zażądać od niego potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku.


W sprawie skargi lub wniosku, możesz też spotkać się z członkiem kierownictwa ministerstwa. Uzgodnij wcześniej termin wizyty z pracownikami Wydziału Skarg i Wniosków Departamentu Kontroli. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr: 22 630 17 34, 22 630 12 16, 22 630 11 38.