2016-01-28

Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).


W przypadku braku informacji w BIP udostępniamy ją na wniosek, który możesz:

 

  • wysłać faxem na nr 22 630 11 99,
  • wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
  • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MI, przy ul. Chałubińskiego 4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.